|start | SUDETY| BESKIDY| TATRY| INNE| kontakt|

KORONA SUDETÓW

W tym miejsca będzie można - sukcesywnie - znaleźć opisy wejścia na wszystkie 22 szczyty należące do "Korony Sudetów".
pasmo górskie szczyt wysokość trasa
Luzické hory (Zittauer Gebirge) Luz 793  
Jestědsko-kozákovský hřbet Jestěd 1012  
Góry Izerskie (Jizerské hory) Wysoka Kopa 1126  
Karkonosze (Krkonośe) Śnieżka 1602  
Rudawy Janowickie Skalnik 945  
Góry Kaczawskie Skopiec 724  
Jestřebí hory Zaltman 739  
Góry Kamienne Waligóra 936  
Góry Wałbrzyskie Borowa 853  
Góry Sowie Wielka Sowa 1015

820

Góry Bardzkie Kłodzka Góra 765  
Góry Stołowe Szczeliniec Wielki 919  
Góry Bystrzyckie Jagodna 977  
Orlické hory (Góry Orlickie) Velká Deśtná 1115

906

Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie) Smrk 1125  
Masyw Śnieżnika (Králický Snezník) Śnieżnik 1424  
Zábřezská vrchovina Lázek 714  
Hanuśovická vrchovina Jeřáb 1003  
Hrubý Jeseník Praděd 1491  
Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie) Příčný vrch 975  
Nízký Jeseník Slunečná 800  
Przedgórze Sudeckie Ślęża 718  


Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 1 maja 2001 roku wprowadziło w życie nową odznakę turystyki kwalifikowanej - KORONA SUDETÓW. Jest to regionalna odznaka górska, przyznawana za zdobycie najwyższych szczytów sudeckich pasm i masywów górskich zarówno po polskiej, jak i czeskiej oraz niemieckiej stronie. Do KORONY SUDETÓW zalicza się 22 szczyty, zarówno z terenów cieszących się dużą popularnością, jak i tych rzadziej uczęszczanych. Zdobywać ją można przez dowolnie długi okres, a potwierdzenia zdobycia szczytów gromadzi się w specjalnie w tym celu przygotowanej książeczce.
KORONA SUDETÓW powstała z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK jako jedna z propozycji popularyzacji turystyki górskiej na terenie Dolnego Śląska oraz sąsiadujących z nim regionów leżących w Sudetach. Zachęcamy do jej zdobywania wszystkich turystów, zarówno tych zapalonych, jak i tych, u których miłość do gór ujawnia się od czasu do czasu. Wszelkie informacje o KORONIE SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (071) 343-03-44, fax. (071) 343-67-46, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl; strona WWW: http://www.ktg.wroc.prv.pl/

Regulamin Odznaki "Korona Sudetów"
§ 1
Odznaka KORONA SUDETÓW jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
§ 2
Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w całych Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.
§ 3
Odznaka jest jednostopniowa.
§ 4
Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.05.2001 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
§ 5
Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną oraz terenach przygranicznych.
§ 6
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
§ 7
Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK mającego uprawnienia na Sudety lub przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru legitymacji, oraz przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.
§ 8
Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy potwierdzają zdobycie poszczególnych szczytów poprzez przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego oraz wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt.
§ 9
Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
§ 10
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.
§ 11
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
§ 12
Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.
§ 13
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
§ 14
Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
§ 15
Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26.03.2001 r. oraz na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19.04.2001 r. i obowiązuje od dnia 1.05.2001 r.


Tyle suchych informacji o samej idei, która wydaje się być ze wszech miar słuszna, jako że uzmysławia, iż Sudety nie kończą się na dwóch czy trzech najbardziej znanych szczytach. I to jest jedna strona medalu, a druga to taka, że na niektóre szczyt dostać się jest bardzo trudno, niektóre ciężko odnaleźć nawet na mapie, więc przeciętny turysta miałby problem ze skompletowaniem wszystkich 22 wierzchołków. W tym miejscu zrodził mi się w głowie projekt takiego cyklu artykułów, który w przystępny sposób pomógłby odnaleźć szczyty na mapie, napomknąć o ich walorach, wskazać możliwości dojazdu do podnóży i wejścia na wierzchołek oraz bezpiecznego zejścia i powrotu do domu. Całość obejmować będzie 22 artykuły [plus ten wprowadzający] traktujące o kolejnych szczytach, co wcale nie znaczy, że w takiej kolejności należy je zdobywać. Dzięki tym opisom można będzie całkiem spokojnie zdobyć "koronę".

Jeśli kogokolwiek zaraziłem ideą zdobycia KORONY SUDETÓW - polecam pierwszą część przewodnika - TUTAJ!

 

POWRÓT

|start | SUDETY| BESKIDY| TATRY| INNE| kontakt|
Design: Leszek SCHMIDT